Wat is Luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is de technische term voor wat vaak ‘kierdicht bouwen’ wordt genoemd. Luchtdicht bouwen draagt bij aan de bouwkwaliteit, het comfort en een lager energieverbruik. Maar luchtdicht bouwen vraagt aandacht, kennis, vakmanschap en kwalitatief goede materialen.

Waarom Luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen gaat om het tegengaan van ongewenste luchtstromingen door de gebouwschil. Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt noemen we dat infiltratie. Gaat lucht ongewenst van binnen naar buiten dan noemen we dat exfiltratie.

Luchtdicht bouwen, het minimaliseren van ongewenste luchtstromingen, is belangrijk om een aantal redenen:

•             Comfort in het gebouw; weinig last van tocht.
•             Energiebesparing; alle lucht die binnen komt moet worden opgewarmd, dat kost veel energie.
•             Behoud van de constructie; lucht van binnen naar buiten zorgt voor condens in de constructie.
•             Waterdichtheid; voorwaarde voor een waterdicht detail is een goede luchtdichting.
•             Geluidwering; een luchtlek zorgt voor een vermindering van de geluidsisolatie.

Uit onderzoeken blijkt dat infiltratie en exfiltratie de grootste factor is bij transmissie/energieverliezen via de gebouwschil, namelijk 30%. Luchtdicht bouwen is dus een middel om deze verliezen fors te reduceren.

Luchtdicht bouwen en ventilatie

Het is belangrijk een verschil te maken tussen ventilatie en infiltratie/exfiltratie.

Ventilatie is het bewust toelaten van lucht, via bijvoorbeeld een ventilatierooster of een balansventilatiesysteem, om de binnenlucht te verversen. Dit is een vereiste conform Bouwbesluit en is altijd nodig! Ventileren gebeurt 24 uur per dag  met roosters, de mechanische ventilatie-installatie of balansventilatie. Daarnaast geven ramen en deuren nog de mogelijkheid tot spuiventilatie voor een snellere luchtverversing.

Infiltratie en exfiltratie zijn processen die 24 uur per dag doorgaan en voorkomen moeten worden. Hoe luchtdichter je bouwt hoe belangrijker het is om aan de ventilatie eisen te voldoen, maar ook issues als comfort en koudeval winnen dan aan importantie.

Luchtdicht producten

Soudal Luchtdicht bouwen systeem

Er zijn vele mogelijkheden om luchtdicht te bouwen, waarbij wij ons onderscheiden van nagenoeg iedereen in de markt. Het luchtdicht bouwen systeem van Soudal is een uniek systeem op de Nederlandse markt voor de luchtdichting van gebouwen.

Qua productoplossing prefereert Soudal een combinatie van producten die zorgen voor een duurzame luchtdichting aan de warme zijde van het gebouw. Binnen onze filosofie vormt een flexibel PUR-schuim, Soudal Flexifoam, de basis van de oplossing. Naast de uitstekende akoestische en thermische isolatiewaarden en mechanische eigenschappen van Soudal Flexifoam, heeft dit product ook een excellente Q10-waarde waardoor het een bijdrage levert aan de luchtdichtheid van een project. Afhankelijk van de te realiseren eisen zal dit in de huidige vraagstelling voor een aantal projecten afdoende zijn om te voldoen aan de gestelde eisen en zelfs een blowerdoortest kunnen doorstaan.

Soudal is van mening dat dit echter niet resulteert in een volledig duurzame luchtdichting en daarom is een tweede handeling nodig. Over de Soudal Flexifoam dient een luchtdichtmembraan aangebracht te worden, Soudatight LQ. Dit is een vloeibare vezelversterkte coating, gebaseerd op MS-polymeren, welke met een kwast aangebracht kan worden. Dit vormt een volledig naadloos en elastisch membraan dat na droging perfect de vorm van de ondergrond volgt. Hoeken en verankeringen worden hiermee dus eenvoudig van een naadloos en elastisch membraan voorzien.

Doordat dit membraan aan de binnenzijde op het binnenspouwblad wordt aangebracht zijn de weersinvloeden tijdens het verwerken zeer beperkt. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van de werkzaamheden, het resultaat en de arbeidsefficiency. Verder beperkt dit ook de hoeveelheid uittredende damp vanuit de woning via de spouw. Naast de vezelversterkte verkwastbare Soudatight LQ, is er ook een verspuitbare variant verkrijgbaar: Soudatight SP. Vanzelfsprekend zijn deze producten na droging zeer goed afwerkbaar.

Luchtdicht Bouwen proces

Afdichting in de Bouw

Binnen het Soudal luchtdicht Bouwen systeem werken diverse gerenommeerde partners samen onder Afdichting in de Bouw, waardoor u vanaf ontwerp tot de blowerdoortest en zelfs na oplevering met 1 partij samenwerkt die u in alle facetten kan begeleiden, adviseren, controleren en eventueel ook de werkzaamheden kan verrichten.