luchtdicht maken

Luchtdicht bouwen details

Luchtdicht bouwen gaat om het tegengaan van ongewenste luchtstromingen in de gebouwschil door bouwdetails, bijvoorbeeld rondom kozijnen. Als lucht ongewenst van buiten naar binnen stroomt spreken we over infiltratie. Gaat lucht ongewenst van binnen naar buiten, dan noemen we dat exfiltratie. Luchtdicht bouwen vanuit product perspectief heeft enkel en alleen een focus op het optimaal luchtdicht maken van bouwdetails. Wij spreken daarom over lucht gecontroleerd bouwen, waarbij we uit gaan van het controleren en reguleren van de luchtstromen in het hele gebouw.

Luchtdichtheid

Het is zeer moeilijk om de BENG-eisen te halen zonder aandacht te besteden aan luchtdichtheid. Ongecontroleerde ventilatieverliezen zorgen immers voor heel wat warmteverlies, tocht, verslechte akoestiek en vochtproblemen. Een goede luchtdichtheid en een kwalitatieve gebouwschil gaan hand in hand.

Blowerdoortest

Blowerdoortest

Het VEA vermeldt daarover het volgende:

“Beperkte investering met grote impact op het E-peil: aandacht voor luchtdichtheid bij de bouw van een woning (bvb. lekdebiet van 2 à 3 m³ per uur per m²) kan ervoor zorgen dat het E-peil met 5 tot 15 E-peilpunten daalt. Als er geen test plaatsvindt, wordt uitgegaan van een minder goede luchtdichtheid van 12 m³ per uur per m². Ook de netto-energiebehoefte daalt aanzienlijk.”

Deze luchtdichtheidstest is gereglementeerd en de werkwijze vastgelegd in de Europese norm EN13829.

Luchtdicht bouwen kozijnen tip

Wacht niet met het uitvoeren van een luchtdichtingstest tot alle werken zijn uitgevoerd. Laat liever een eerste oriënterende proef uitvoeren wanneer het gebouw winddicht is. Op dit moment kunnen eventuele grote lekken nog eenvoudig worden opgelost. Wacht tot op het einde en dan gaat dit steeds gepaard met de nodige sloopwerken en dan kan het kostenplaatje snel oplopen.

Raam- en deuraansluitingen zijn cruciaal en zijn voor een gemiddelde woning al gauw 100m. Matige uitvoeringen maken naar schatting 15% uit van de totale luchtverliezen in een gemiddelde vrijstaande woning. 

Met het lucht gecontroleerd bouwen systeem van Soudal maak je gebouwen simpel BENG klaar.

 

In dit project in Etten Leur, waar het eerste passief huis premium van de Benelux wordt gebouwd, werden diverse producten van Soudal toegepast. In deze video speciale aandacht voor Soudatight SP.