Soudal toepassing dampdicht maken

Dampdicht maken

Maakt men de woning best dampopen of dampdicht?

Wat in principe moet gebeuren, is dat de constructie en isolatie kunnen opdrogen en droog kunnen blijven. Dit blijft een discussie, want hoe dikker men gaat isoleren, hoe groter de mogelijke problemen die men kan hebben met vocht in de constructie.

Isolatie in de constructie is bedoeld om verliezen door warmtetransmissie te beperken. Hoge Rc-waarden leiden tot minder warmteverliezen en dus tot minder energieverbruik, op voorwaarde dat deze isolatie droog is en blijft.

Vocht wordt in een woning in grote hoeveelheden geproduceerd (in de orde van grootte van 10 liter per dag, afhankelijk van o.m. het aantal personen). Deze hoeveelheden zijn alleen d.m.v. ventilatie uit een woning te verwijderen, m.a.w. ventileren moet!

Het WTCB geeft als aanbeveling dat een constructie dampremmend moet zijn aan de binnenzijde en dampopen aan de buitenzijde. Zo wordt de isolatie beschermd tegen infiltratie van damp vanuit de binnenruimte van het gebouw. Dit wordt standaard zo toegepast in de klassieke muuropbouw en in de hellende daken. Men beschouwt dit vaak als de situatie waarbij er de minste kans op condens is.

dampdicht maken

Dampdiffusie

Waterdamp gaat steeds van zones met een sterke concentratie aan damp (dus waar een hoge dampspanning heerst) naar zones met een minder hoge waterdampconcentratie. Het verschil in dampdruk is het gevolg van een verschil in temperatuur of relatieve vochtigheid (RV) van de lucht aan weerszijden.

Wanneer het materiaal aan de ene zijde in aanraking komt met lucht met een lagere dampdruk dan aan de andere zijde, bijvoorbeeld in een gevel of een dak, dan zal door het verschil in dampdruk, waterdamp stromen door het materiaal. Dit verschijnsel heet waterdampdiffusie of dampdiffusie. Er ontstaat hierbij een (water)dampstroom.

Vocht in een woning zal zijn weg gaan zoeken naar een plek met een lagere luchtvochtigheid (dampdiffusie). Een dampremmende folie aan de warme zijde is noodzakelijk om het vocht te weren uit de constructie en uit de isolatie. Omdat een dampremmende folie regelmatig onderbroken wordt, zal er toch vochtige lucht in de constructie en de isolatie binnen 'lekken' en mogelijk afkoelen en condenseren. Om schade zoals houtrot in de constructie te voorkomen, dient die condens naar buiten toe te worden afgevoerd: de constructie aan de buitenzijde dient daarom waterwerend, maar dampdoorlatend te worden uitgevoerd."

Het watertransport (damptransport) door de constructie ondervindt daarbij een zekere weerstand die afhankelijk is van het materiaal en de dikte daarvan. Deze dampdiffusieweerstand wordt weergegeven door de zogenoemde µ-waarde (mu-waarde), een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft van de dampweerstand van het materiaal ten opzichte van de dampweerstand van een laag lucht van dezelfde dikte. De µ-waarde van een materiaal geeft dus aan hoeveel keer de dampdiffusieweerstand van dit materiaal groter is dan die van een luchtlaag met dezelfde dikte, ook wel genoemd: equivalente-luchtlaagdikte.

 

dampdicht maken

Dampconvectie

Vochttransport (damptransport) als gevolg van luchtstroming, bijvoorbeeld door luchtlekken in het isolatiemateriaal, wordt convectief vochttransport genoemd. De hoeveelheid vocht die door deze lekken in de constructie komt, is vaak vele malen groter dan het vocht dat door diffusie door de materialen treedt. Een reden te meer om luchtlekken te vermijden en dus luchtdicht te bouwen.

Soudatight SP Wit 11kg

Soudatight SP Wit 11kg

Lucht- en dampdicht membraan
SWS Outside Extra 100mm

SWS Outside Extra 100mm

Lucht- en slagregendicht membraan
Soudatight LQ Wit 4,5kg

Soudatight LQ Wit 4,5kg

Lucht- en dampdicht membraan

Soudatight SP aanbrengen

In dit project in Etten Leur, waar het eerste passief huis premium van de Benelux wordt gebouwd, werden diverse producten van Soudal toegepast. In deze video speciale aandacht voor Soudatight SP. Dit vloeibaar membraan laat zich zeer eenvoudig en snel uitspuiten tot een vloeibaar, lucht- en dampdicht membraan op grotere oppervlakken en op de aansluitingen tussen deze oppervlakken (vloer-wand, wand-plafond, etc.). Soudatight SP wordt airless verspoten met een pomp en hiermee worden in rap tempo meters gemaakt. Moeiteloos worden in één vloeiende beweging zelfs hoeken en ankers meegenomen.

Om aan alle BENG-eisen te voldoen op het gebied van luchtdicht bouwen is enkel een flexibel purschuim of enkel een luchtdicht coating niet duurzaam en ook niet toereikend. Alle info over onze oplossingen mbt luchtdicht en luchtgecontroleerd bouwen en BENG vind je op onze themapagina Luchtdichtbouwen.

Benodigdheden