VKG

Branchevereniging van de kunststof gevelelementenindustrie

Sinds eind 2020 is Soudal lid van De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG).

VKG is een platform voor de toonaangevende profielleveranciers, fabrikanten en dealers uit de kunststof kozijnenindustrie. Samen met circa 120 leden vertegenwoordigt de VKG een marktaandeel van meer dan 75%. Als branchevereniging van de kunststof gevelelementenindustrie is de VKG actief op zowel de zakelijke als de particuliere markt. Zij focust op het uitwerken en bekendmaken van de unieke eigenschappen en kwaliteiten van kunststof kozijnen op technisch, functioneel en esthetisch terrein en op milieugebied.

Ruim twintig jaar geleden is de VKG opgericht als een productgerichte organisatie. Aanvankelijk hielden de fabrikanten zich uitsluitend bezig met de gebruiks- en technische aspecten van kunststof kozijnen. In de loop der jaren is het accent verschoven naar maatschappelijke belangen, zoals het milieu. Deze trend werd gevolgd door meer aandacht voor de architectonische en esthetische aspecten van het kunststof kozijn. Er zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking bij de productie en montage van kunststof gevelelementen.

Flexifoam

Een goed kozijn met een slechte montage, wordt een slecht kozijn.

Bij de aankoop van premium kunststof kozijnen hoort ook het gebruik van premium montageproducten voor de installatie. Soudal heeft hiervoor diverse kwalitatief hoogwaardige producten in het assortiment die door de monteur gebruik kunnen worden. Zo kan een optimale kwaliteit en levensduur worden gegarandeerd. 

Om de echte prestatie van je kozijn te kunnen garanderen is de montage uiteraard een even belangrijke factor als het glas of het kozijn zelf. Je kan de U-waarde (installed) enkel behalen door het gebruiken van producten en installatiemethodes die perfect voldoen aan de allerhoogste eisen. Daarom brachten wij binnen Soudal een gamma uit van producten die het VKG keurmerk dragen en beschikken over een team experts die installatie op de werf kunnen ondersteunen.

De installatie moet volgens de laatste Wet voor Kwaliteitsborging, niet enkel perfect waterdicht maar ook aan de strengste luchtdicht- en isolatie eisen voldoen.

Ook bij renovatie

Op appartementsniveau en adresniveau wordt een berekening opgesteld om het energielabel vast te kunnen stellen. De uitkomst van de BENG-indicatoren kunnen per woning(type) en positie verschillen. Er wordt dan niet meer getoetst aan de BENG-indicatoren op woongebouw niveau. Tijdens de realisatie moet een dossier worden opgebouwd met onderbouwing van de kwaliteit. Het grote voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat de berekening van de energieprestatie van nieuwbouw en bestaande bouw gebeurt volgens dezelfde methodiek (NTA 8800). Voor de bestaande bouw (renovatie of vernieuwbouw) wordt dan ook hetzelfde opnameprotocol (ISSO 75.1 / 82.1) gebruikt als voor de nieuwbouw.

Lucht gecontroleerd bouwen is binnen Soudal onze expertise en wij werken graag mee aan de beste oplossing voor alle renovatie en nieuwbouwprojecten.

Nieuw kozijn plaatsen

Kunststof kozijnen plaatsen of kozijnen uit aluminium en hout monteer je met producten van Soudal. Voor de complete montage en afdichting bieden we een volledig dekkend assortiment van banden en tapes, diverse soorten purschuimen en kitten.

Kozijnen plaatsen

Duurzaamheid

De Soudal Group is bovendien voorloper bij de ontwikkeling van producten om duurzaam te bouwen en die veilig zijn voor mens en milieu. Soudal biedt talloze producten die voorzien zijn van milieu certificaten. Soudal SMX-foam was bijvoorbeeld het eerste isocyanaatvrij schuim op de markt. Door de modernste productietechnologie worden energie-, watergebruik en de reststoffen beperkt. De productie van Soudal in Turnhout werd ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie gecertificeerd werd voor haar werking die negatieve effecten voor het milieu wil beperken. Een belangrijk aandachtspunt voor Soudal is het minimaliseren en het recycleren van reststoffen. De zonnepanelen, die in Turnhout 10.000 m² van het dak op plant 2 beslaan en de bouw van een eigen windmolen bewijzen de langetermijnstrategie mbt de inzet van duurzame technologie.

VKG app

VKG Keurmerk: Keten van Kwaliteit

Kunststof kozijnen leggen een heel traject af voordat ze in de gevel worden gemonteerd. De keten van de kunststof kozijnenindustrie kent vier schakels: de toeleverende industrie, de kozijnfabrikanten, verkoop & montage en service.

 • VKG Kwaliteitseisen vormen de basis
  De VKG Keurmerkbedrijven zijn verplicht te werken volgens de eisen zoals gesteld in de VKG Kwaliteitseisen. Hierop worden zij minimaal eens per jaar steeksproefgewijs gecontroleerd.
 • Getoetste kwaliteit
  Alle schakels in de keten worden door onafhankelijk certificatie-instelling SKG-IKOB gecontroleerd. Van het hang- en sluitwerk tot de isolatie, en van het glas tot de kozijnprofielen. Allemaal met als doel: het bieden van zekerheid.
 • Een keten van kwaliteit
  De VKG Kwaliteitseisen en adviezen zijn een belangrijk onderdeel van de lidmaatchapscriteria. Zowel de geleverde profielen, de productie van de kozijnen als de montage dienen te voldoen aan deze eisen. De leden worden hierop onafhankelijk gekeurd. De VKG ontplooit verschillende initiatieven om innovatie te stimuleren en verzorgt samen met externe deskundigen vakgerichte opleidingen. Altijd met het oogmerk kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging.
 • Keurmerkcertificaat en digitaal opleverdossier
  Een oplevering gebeurt altijd door de monteur. Hij gebruikt hiervoor de VKG opleverapp en loopt samen met u de werkzaamheden en resultaten langs. Als alle kozijnen er goed in zitten en er geen opleverpunten zijn, dan is de oplevering een feit. Daarna ontvangt de klant het opleverdossier digitaal. Hierin vindt men alle gebruikte materialen terug. Het VKG Keurmerkcertificaat ontvangt men schriftelijk. Deze is overdraagbaar.
 • De VKG Opleverapp
  De oplevermethode van het VKG Keurmerk past naadloos in de Wet kwaliteitsborging Bouw die in 2021 van kracht wordt. Meer weten over de oplevermethode? In deze video wordt de oplevering en het gebruik van de Opleverapp door VKG leveranciers stap voor stap toegelicht.
 • VKG Recyclesysteem
  Met het VKG Recyclesysteem bevordert VKG het hergebruik van kunststof kozijnen en het recyclen van gebruikte kozijnen. Dit doen we door het bieden van inzamelpunten en recycling op de agenda’s van woningcorporaties, VVE’s, gemeenten architecten en projectontwikkelaars te zetten.

Laatste nieuws

Ook in 2024 blijven we partner van VKG en onlangs verlengden we de samenwerking nogmaals. De VKG is

Om het gebruik van duurzamere verpakkingen te vergroten, zal Soudal voor de 1K bussen purschuim voortaan Bluemint®-st

Hoe werken schuimbanden of zwelbanden precies?

Regelmatig krijgen we de vraag hoe flexibel ons Soudal Flexifoam in de toepassing is.