Soudal ondersteunt verwerkers met de nodige certificeringen met opleidingen. Zo bieden we een eigen website met opleidingsinformatie en een vouchercode waarmee de professional de online opleiding kosteloos kan doen.

pur opleiding

Certificaat voor professionals

De opleidingseis is straks van toepassing op alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale monomere  diisocyanaatconcentratie van ≥ 0,1%. De betreffende Soudal PU-producten, zoals PU-kit, -schuim en -lijmen in kleine verpakkingen (zoals kokers, worsten of busjes purschuim) hebben al sinds 24 februari 2022 een vermelding op het etiket die de vereiste van training aangeeft. Alle professionele en industriële gebruikers moeten op uiterlijk 24 augustus 2023, zijn opgeleid en gecertificeerd. Om hieraan te voldoen, wordt online training beschikbaar gesteld.

Soudal biedt u gratis toegang tot deze trainingen door tijdens de online registratie gebruik te maken van voucher code FEICA_21_C22

Aanmelden

Elke 5 jaar herhalen

De PU-opleiding moet elke vijf jaar worden opgefrist. Zo worden verwerkers continu bijgeschoold in het juiste gebruik van PU-kit, -schuim en -lijmen. Dit beschermt tegen mogelijke risico's in het dagelijkse werk. Een belangrijke opmerking: Werkgevers hebben een bewijsplicht. Zij moeten documenteren dat hun medewerkers deze online opleiding met succes hebben afgerond.

Om u zo goed mogelijk op weg te helpen met het selecteren van de juiste training en het doorlopen van het aanmeldproces hebben we voor u een video gemaakt die als handleiding kan dienen.