Op 4 augustus 2020 is door de Europese autoriteiten onder REACH een nieuwe beperking op diisocyanaten gepubliceerd. Deze is bedoeld om irritatie van de luchtwegen en de huid te voorkomen die mogelijk wordt veroorzaakt door diisocyanaten en dat vereist training van professionele gebruikers voorafgaand aan gebruik. Aangezien PU-producten worden gemaakt door diisocyanaten en polyolen te laten reageren, is training nodig om veilig met PU-producten om te gaan.

 

schuim

Opleiding voor professionals

Deze opleidingseis is straks van toepassing op alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale monomere diisocyanaatconcentratie van ≥ 0,1%.

De betreffende PU-producten zullen vanaf 24 februari 2022 een zin op het etiket moeten dragen die de vereiste van training aangeeft. Alle professionele en industriële gebruikers moeten 18 maanden later, uiterlijk op 24 augustus 2023, zijn opgeleid en gecertificeerd. Om hieraan te voldoen, wordt training beschikbaar gesteld, ook online.

Soudal is samen met de branchevereniging van diisocyanaatfabrikanten betrokken bij het opstellen van opleidingsmateriaal in overeenstemming met de wettelijke vereisten in alle talen van de Europese Unie. Het trainingsmateriaal wordt naar verwachting vanaf februari 2022 beschikbaar gesteld. Meer informatie over het gebruik van PU-producten is nu al beschikbaar op: https://www.feica.eu/our-priorities/safe-use-diisocyanates

De trainingszin zal vanaf 24 februari 2022 duidelijk zichtbaar zijn op het etiket: “Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate training vereist voor industrieel of professioneel gebruik." Naast deze zin voegen we “Meer info:” toe en een QR-code, die verwijst naar de online pagina https://www.feica.eu/PUinfo. Deze pagina zal ook verwijzen naar het online trainingsplatform dat momenteel in voorbereiding is, zodra dat online beschikbaar is.

De verpakking en het veiligheidsinformatieblad zullen voor elk betrokken product dienovereenkomstig worden aangepast. Zonder nadere berichtgeving worden alle labels aangepast.

REACH regels