Alle nieuwbouwprojecten dienen sinds 1 januari 2021 volgens BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) te worden uitgevoerd. Om aan deze BENG-eisen te voldoen is het nodig om bouwdetails luchtdicht te maken. Daardoor worden ongewenste luchtstromingen in de gebouwschil tegengegaan om op die manier de luchtstromen te controleren. Bij Soudal spreken wij liever over lucht gecontroleerd bouwen omdat dit verder gaat dan alleen denken in productoplossingen op bouwdetailniveau.

 

Luchtgecontroleerd Bouwen

Volledige luchtdichtheid aan de binnenzijde

Er zijn veel mogelijkheden om lucht gecontroleerd te bouwen, waarbij wij ons met een simpele en praktische benadering onderscheiden van nagenoeg iedereen in de markt. Qua productoplossing biedt Soudal een combinatie van praktisch toepasbare producten die zorgen voor een duurzame luchtdichting van bouwdetails aan de warme zijde van het gebouw.

Luchtdichte coating

Luchtdicht bouwen en lucht gecontroleerd bouwen uitgelegd

  • Luchtdicht bouwen gaat om het tegengaan van ongewenste luchtstromingen in de gebouwschil door bouwdetails luchtdicht te maken.
  • Lucht gecontroleerd bouwen gaat veel verder dan alleen denken in productoplossingen op bouwdetailniveau. Bij lucht gecontroleerd bouwen zijn BENG en de Wet Kwaliteitsborging uitgangspunt om te kunnen opleveren volgens wet. Luchtdicht details zijn door deze nieuwe benadering een onderdeel van een groter geheel maar onmisbaar in de vereiste totaalprestatie volgens BENG van het project.