chemisch anker

Chemisch anker toepassen

Tijdens de installatie van een chemisch anker is het belangrijk om zeer nauwgezet te werk te gaan. Onnauwkeurig handelen kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de eindsterkte. Bovendien gaat het bij het gebruik van chemisch anker meestal over zware lasten, waarbij een slechte installatie belangrijke gevolgen kan hebben.

Om een optimale verankering te verkrijgen is een droge ondergrond te verkiezen. Toepassing in vochtig metselwerk of met water gevuld, is ook mogelijk, maar kan een verminderde verankeringssterkte tot gevolg hebben. Volgende werkwijze verzekeren u een correct installatie en een maximale belastingkracht.

Werkwijze chemisch anker

1. Boor het gat
Om een optimale verankering te verkrijgen is een droge ondergrond te verkiezen. Toepassing in vochtige ondergrond of zelfs met water gevuld, is ook mogelijk, maar kan een verminderde verankeringssterkte tot gevolg hebben. Gebruik voor polyester en vinylester gebaseerde chemisch ankers geen diamantboorkop. Deze geeft een te glad booroppervlak waaraan het chemisch anker zich moeilijk kan vasthechten. Respecteer de vooropgestelde diameter en boordiepte al naargelang de belasting.

2. Los materiaal verwijderen
Verwijder al het losse materiaal uit het boorgat om een optimale grip op een stofvrij booroppervlak mogelijk te maken. Gebruik hiervoor een boorgatborstel met een diameter 2mm groter als de boorgatdiameter. Blaas het boorgat uit over de volledige diepte met een handblazer of perslucht. Borstel het boorgat voor een tweede keer. 

3. Eventueel zeefhuls plaatsen
Plaats bij een holle ondergrond een zeefhuls in het boorgat om te vermijden dat de chemisch anker pasta wegloopt in de openingen van de ondergrond.

4. Pasta injecteren
Injecteer de chemisch anker pasta in het boorgat met behulp van een applicatiepistool. Voor onze chemische ankers met een inhoud van 280 ml kunt u een normaal kitpistool gebruiken. Bereid de koker voor door de dop van de koker te draaien en de folie open te knippen. Draai daarna de statische menger op de koker en spuit in het begin het product op bijvoorbeeld een karton om u te verzekeren van een optimale menging van de 2 chemisch anker componenten uit de koker. Als het product een homogene grijze kleur heeft dan is de menging goed en kunt u starten. 

De bijgevoegde mengtuit chemisch anker, ofwel statische menger van hoogwaardige kwaliteit zorgt voor een uiterst homogene menging van de 2 componenten. Indien u de koker meerdere malen na elkaar wenst te gebruiken zijn statische mengers apart verkrijgbaar. Werkt u een groot aantal verankeringen na elkaar af dan kan de statische menger hergebruikt worden. Bij het starten met een nieuwe koker dient steeds een hoeveelheid vrij uitgespoten te worden tot er een homogeen mengsel is gevormd. Aanbrengen gebeurt met een standaard kitpistool.

Vul het boorgat of de zeefhuls van achter naar voren. Steek de statische menger eerst tot helemaal achteraan in het boorgat. Start met het uitspuiten terwijl u de spuitkop langzaam terugtrekt. Op die manier wordt vermeden dat er ingesloten luchtbellen ontstaan die tot een niet optimale hechting tussen de draadstang of wapeningsijzer en het boorgat kunnen leiden. Voor diepere gaten gebruikt u een verlengbuis die u op het uiteinde van de spuitkop steekt. 

5. Draadstang plaatsen
Duw de draadstang of wapeningsstaaf in het boorgat voor de uitharding start zoals aangegeven op het label van de koker. Gebruik hierbij een draaibeweging om mogelijke luchtbellen te breken, mogelijke holtes in de chemisch anker pasta op te vullen en ervoor te zorgen dat het volledig oppervlak van de draadstang met de pasta in contact komt. Indien de draadstang vanzelf terug naar buitenkomt, moet het met een aantal draaibewegingen terug in het gat worden geduwd. 

6. Uitharden
De draadstang mag na het starten van de uitharding niet meer bewegen totdat het chemisch anker volledig is uitgehard. De uithardingstijd is afhankelijk van het type hars (polyester, vinylester epoxy) en de temperatuur. De uithardingstijd is eveneens terug te vinden op de koker. Belast de draadstang pas na de volledige uithardingstijd; Voor meer details kan u ook terecht op de technisch fiche.

Tips:

Hieronder schematisch weergegeven:

1. de verwerking in beton of volle steen (grijs)
2. de verwerking in holle steen (rood)

anker beton
anker holle steen

Chemische ankers zijn dé oplossing voor het vastzetten van zware objecten. 

Soudal heeft een Chemisch anker productgamma van hoge kwaliteit met een breed toepassingsgebied. Van verankeringen in ongescheurd of gescheurd beton tot hol of vol metselwerk, van draadstangen (M8 – M30) tot wapeningsstaven (Q8 -Q32mm). Voor de precieze gegevens voor jou verankering raadpleeg onze technische fiches.

Benodigdheden