Algemeen

Soudal N.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. U bezoekt onze website volledig anoniem. Wij verzamelen analytische gegevens maar deze zijn niet te herleiden naar een individueel persoon. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of bij het invullen van een formulier op onze website. Deze Privacy Verklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Soudal N.V. met betrekking tot deze website en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten, of aangevraagde diensten. Commerciële communicaties worden alleen verstuurd wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er met een verwerkersovereenkomst voor dat uw gegevens enkel worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Zie onze Cookie verklaring

Google Toestemmingsmodus

De website van Soudal maakt gebruik van de “Geavanceerde toestemmingsmodus” van Google om anonieme gebruiksgegevens van de website te verzamelen, indien de toestemming voor statistische cookies door de bezoeker is geweigerd. Hierdoor kunnen wij analyseren hoe bezoekers de website van Soudal gebruiken om deze verder te verbeteren.

Deze gegevens worden verzameld door middel van “pings zonder cookies” en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Met deze pings worden nog steeds gebruikers-ID's en sessie-ID's aangemaakt, maar voor elke opeenvolgende gebeurtenis wordt een nieuwe ID gegenereerd. Als gevolg hiervan kunnen twee of meer gebeurtenissen op geen enkele manier met elkaar in verband worden gebracht.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina regelmatig als u van de actuele tekst op de hoogte wilt blijven.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens. Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaand adres:

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout
België
info@soudal.com

Heeft u vragen over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.