Wat bedoelen we precies met luchtdicht bouwen? Waarom is het zo belangrijk en hoe breng je het zo goed mogelijk in de praktijk?

Of je nu bouwt of verbouwt, je woning moet aan een heel aantal normen voldoen wat betreft isolatie, gebruik van hernieuwbare technieken en ventilatie. Ook luchtdichtheid is een cruciale factor.

Gebouwen maken een groot deel uit van het totale energieverbruik en zijn dus ook verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Om de toekomst van de planeet veilig te stellen, lanceerde de Europese overheid hun klimaatplan 20-20-20*. Het was de taak van de bevoegde overheden om voor hun grondgebied dit beleidsplan te vertalen in een wetgeving.

blowerdoortes

EPB-regelgeving in Vlaanderen voor nieuwe gebouwen

Met een steeds strenger wordend E- en K-peil, verplichtte de overheid De Vlaamse bouwers om stelselmatig energiezuiniger te bouwen. Een luchtdichtheidseis is er echter nooit geweest. Wel kan je door een goede luchtdichtheid tot 15 E-peilpunten zakken. Naarmate de eisen strenger werden, werd het al snel duidelijk dat het behalen van de EPB-eisen, zonder aandacht voor luchtdichtheid, onmogelijk was. Met de invoering van het S-peil, die de kwaliteit van de bouwschil weergeeft, werd het belang van luchtdicht bouwen nog groter. Met geen enkel ander element uit de bouwschil kan zo’n grote reductie van het S-peil bereikt worden, dan met een goede luchtdichtheid. Vanaf 1 januari 2021 is BEN (Bijna Energie-Neutraal) vereist voor alle nieuwbouwwoning in heel Europa. De Vlaamse overheid voorziet vanaf 2022 nog een verdere verstrenging van het S-peil. Dan zal een S-peil 28 de norm zijn.

luchtdicht bouwen

De renovatiemarkt

Nu het traject voor nieuwbouw volledig is doorlopen, richt de Vlaamse overheid zich op de renovatiemarkt. Logisch ook, want de renovatiemarkt is vele malen groter dan de nieuwbouwmarkt. De principes die belangrijk zijn voor een nieuwbouw, zijn dit ook voor een renovatie. Een goede, kwalitatieve bouwschil en dus een hoge mate van luchtdichtheid ervan zijn onontbeerlijk voor wie energiezuinig en met het oog op de toekomst wil verbouwen. Voor wie een Ingrijpende Energetische Renovatie doet (IER), worden er sinds 2017 ook EPB-eisen gesteld. Vanaf 1 januari 2022 worden ook hier de eisen aangescherpt. Voor meer informatie over de geldende EPB-eisen, zie www.energiesparen.be.

Luchtdicht bouwen vraagt geen grote investeringen of inspanningen

Wat het wel vraagt is wat aandacht bij het aanvangen van de werkzaamheden zodanig dat iedereen die bij het bouwproces betrokken is, weet wat zijn invloed is op de luchtdichtheid. De architect moet er van bij het begin van het ontwerp rekening mee houden en de aannemers dienen er in elke fase van het project aandacht aan te besteden.