De juiste afmeting voor een voeg hangt af van de toepassing (vloer, facade,...) en de verwachte bewegingsgraad van de voeg (wind, verkeer, temperatuurverschillen,...). Correcte afmetingen zijn hierbij cruciaal om een voegkit eenvoudig te kunnen aanbrengen en voldoende hechtoppervlak te hebben.

ALGEMENE VUISTREGELS

De algemene vuistregels zijn:

  • De voegbreedte: minimum 5 mm, maximaal 30 mm
  • De voegdiepte is afhankelijk van de voegbreedte
    • Uitzettingsvoeg: voegdiepte = ½ voegbreedte
    • Verbindingsvoeg: voegdiepte = voegbreedte

WAT ALS JE DEZE VUISTREGELS NIET VOLGT?

Te diepe voegen zorgen voor extra spanning op de voegkit en resulteren zelfs bij kleine temperatuurverschillen in adhesief falen. Te ondiepe voegen hebben een te klein hechtoppervlak en resulteren in cohesief falen.