geluid isoleren

Isoleren tegen geluid

Verschillende soorten geluidsisolatie

Na een drukke dag wil je niets liever dan thuis genieten van rust en stilte. Om alle geluidsoverlast in je woning tot een minimum te reduceren kan je die akoestisch isoleren. Geluidsisolatie absorbeert geluid en breekt het af. 

Er bestaan twee types geluidsisolatie:

  • Luchtgeluidsisolatie
  • Contactgeluidisolatie

Deze worden dikwijls verward. Luchtgeluid wordt direct via de lucht verspreid. Dit zijn bijvoorbeeld pratende mensen of het geluid van een tv. Contactgeluid wordt direct via een vast materiaal verspreid. Dit zijn bijvoorbeeld voetstappen op de vloer, het schuiven van stoelen of het dichtslaan van een deur.

Alle geluidslekken vermijden

Het heeft weinig zin om je woning goed akoestisch te isoleren, als je onvoldoende aandacht besteedt aan andere constructie-onderdelen. Door achteraf bijvoorbeeld een slecht akoestisch isolerend raam te plaatsen of zelfs door een gebrekkige akoestische afdichting van een goed isolerend raam, creëer je geluidslekken. Geluid vindt namelijk zijn weg door elke opening in de constructie. Maak alle spleten, kieren en barsten dus goed en blijvend dicht, want onthoud: waar lucht door kan, kan ook geluid door.

Geluidsisolatie plafond

Voor het isoleren van het plafond tegen geluid gebruik je best isolatiepanelen die je tegen het plafond monteert. Gebruik Soudal lijmschuim Soudabond Easy voor montage om geluidslekken te voorkomen. Hierdoor hoef je niet te boren en dat voorkomt het doorlaten van geluid door de boorgaten.  

Geluidsisolatie muur

Voordat je grote werkzaamheden gaat uitvoeren controleer je eerste of alle doorvoeren en stopcontacten goed dicht zijn. Eventuele gaten vul je gemakkelijk op met Flexifoam. Is dat het geval en zijn de muren gewoonweg te hol of te dun, monteer dan een geluidsisolerend materiaal met Soudabond Easy tegen de muur. Alle vrije ruimtes kun je daarna nog vullen met Flexifoam. 

flexifoam

Flexifoam

Door weersinvloeden is een gebouw steeds in beweging. Een gebouw bestaat bovendien uit verschillende materialen die allemaal onderling van elkaar bewegen. De aansluiting tussen deze verschillende delen kan dus maar beter met een flexibel product uitgevoerd worden. Dit geldt te meer voor de aansluitingen rondom de ramen. Een elastisch PU-schuim zorgt hier voor een duurzame akoestische en thermische isolatie.

Flexifoam is een professioneel elastisch PU-schuim dat tot 50 % voegbeweging opvangt en zo een duurzame thermische en akoestische isolatie garandeert. Het is uiterst geschikt om bij een venstermontage de bouwknopen volgens de EPB-regels uit te voeren en koudebruggen te vermijden.

In het algemeen moeten aansluitvoegen zo gepland en uitgevoerd worden dat de geluidsisolatiewaarde Rw van de constructie-elementen zelf wordt gehandhaafd. Kleine gaten of haarscheurtjes in het voegbereik kunnen het algemene resultaat aanzienlijk verminderen, tot meer dan 10 dB (zie figuur hieronder). Een luchtdichte aansluitvoeg is dus een basisvereiste voor geluidsisolatie en bescherming tegen hitte en vocht.

Benodigdheden