Typisch voor deze toepassing is het gebruik van grote betonpanelen en de blootstelling aan hoge temperatuurverschillen. Vandaar dat de gevelvoeg vlekkeloos moet hechten op poreuze ondergronden en is een hoge bewegingsgraad cruciaal.

Voor zwakkere ondergronden zoals pleister en sommige externe muurisolaties is het belangrijk om spanning op de afdichtingsmiddelen en de ondergrond te voorkomen. Een zachtere of lagere E-modulus afdichtingsmiddel voorkomt hoge cohesiespanning op de afdichtingsmiddelen en de ondergrond in het geval van verlenging of contractie.

Afdichtingskitten op basis van polyurethaan of hybride afdichtingskitten zijn het meest geschikt voor deze toepassing. Afdichtingskitten op basis van polyurethaan hechten zich vlekkeloos op poreuze ondergronden en zijn vergevingsgezind in minder optimale omstandighedenn. Hybride afdichtingskitten hebben een betere UV resistentie (ideaal bij het gebruik van witte afdichtingskitten) en zijn standvastiger zodat ze niet uit brede voegen zakken.